DYNAMIKA BĚHU

Ve zkratce co se můžete dozvědět o Vaší aktivitě na Garmin Connect

TEMPO BĚHU A DÉLKA KROKU

- počet kroků za minutu (počítají se obě chodidla):

Podle průzkumu společnosti Garmin mívají zkušenější běžci vyšší kadenci cca 180 kroků/min., přičemž vyšší běžci mívají kadenci o něco nižší. Pro porovnání, ti lepší běžci v mém okolí mají tempo běhu lehce nad 170 kroků/min.


Délka kroku: Délka kroku je vzdálenost od jednoho došlápnutí ke druhému. Měří se v metrech.


Při nižší kadenci zůstává noha déle na zemi a nese tak déle hmotnost běžce, svaly jsou namáhány delší dobu.

U vyšší kadence se sníží doba kontaktu nohy se zemí, tedy i zapojení velkých svalových skupin a tím i spotřeba energie ve svalech i potřeba kyslíku. Snižuje se tak riziko zranění v mnoha místech těla např. kotník, kolena a kyčle.


U méně trénovaných běžců, kteří se budou pokoušet zrychlit kadenci běhu se délka kroku zkrátí, u trénovaných běžců se délka kroku se při zvýšení kadence většinou zachová.


Délka kroku závisí na řadě faktorů včetně morfologie těla, svalové síly a pružnosti.


Vyšší kadence a kratší doba kontaktu nohy se zemí je spojena s nižší vertikální oscilací


Porovnání zkušeného a hobby běžce na stejné trailové trase

VERTIKÁLNÍ POMĚR

Vertikální poměr: Vertikální poměr je poměr výšky kroku k jeho délce. Zobrazuje se hodnota v procentech. Nižší hodnota obvykle označuje lepší běžeckou formu.

Vertikální poměr odráží vaši běžeckou efektivitu v závislosti na tom, jak dobře se s každým krokem odrážíte směrem dopředu. Vyjadřuje míru „odrazu“ ve vašem kroku vydělenou délkou kroku a vyjádřenou v procentech.

Nízká hodnota vertikálního poměru znamená malé náklady a velký přínos. Takový běh je tedy efektivnější.

Společnost Garmin provedla průzkum u mnoha běžců různých úrovní. Testování ukázalo, že zkušenější a rychlejší běžci mají obvykle nižší vertikální poměr. Vertikální poměr nezávisí na výšce běžce.


Porovnání zkušeného a hobby běžce


Vertikální oscilace: Vertikální oscilace je odraz při běhu. Zobrazuje vertikální pohyb vašeho trupu měřený v centimetrech na každý krok

ZHODNOCENÍ VÝKONU

Když běžíte, funkce hodnocení kondice analyzuje vaše tempo, srdeční tep a odchylky srdečního tepu, aby v reálném čase vyhodnocovala vaši výkonnost v porovnání s vaší průměrnou úrovní zdatnosti. Tato analýza může trvat 6 až 20 minut od začátku aktivity.

Při hodnotách nad 0 (ideálně do plusu) lze ten den pokračovat v tréninku s vyšší zátěží. Pokud je index 0 a níže, jste již v únavě a i když se tak necítíte, tak lze očekávat, že nedokončíte například velmi těžký trénink.


U nových přístrojů Garmin tato analýza pokračuje a fittness level se pak projeví i v grafu (viz foto). Graf nezačíná od počátku aktivity kvůli prodlevě, kterou Garmin potřeboval k měření a analýze.


VYVÁŽENOST DOBY KONTAKTŮ SE ZEMÍ

Vyváženost doby kontaktu se zemí: Vyváženost doby kontaktu se zemí zobrazuje poměr kontaktu se zemí u levé a pravé nohy. Zobrazuje se hodnota v procentech. Na displeji je například hodnota 53,2 se šipkou doleva nebo doprava.

Tato funkce sleduje vyváženost doby kontaktu se zemí (DKZ) u levého a pravého chodidla a měří tak souměrnost vašeho běhu.

Pro většinu lidí je lepší souměrnější běžecký styl, protože nerovnováha může vést ke zranění. Hobby běžci, u kterých nejsou takové návyky jak u těch zkušenějších je ale normální že vyvážení dopadu nohou bude dál od poměru 50/50.

Podle testování Garminu má většina běžců má při běhu do kopce nebo z kopce tendenci posouvat vyváženost DKZ mimo očekávanou hodnotu 50/50. U některých běžců zase vyváženost DKZ ovlivňují minulá zranění. 


V obchodě Connect IQ je možné stáhnout další aplikace, které analyzují Váš běh

Např. zde u datového pole Flexirunner je Running economy je měřítkem toho, kolik energie potřebujete k pokrytí určité vzdálenosti. Všechny tyto informace ale potřebuje velmi malé procento atletů pro efektivní vedení tréninku. Hobby běžci tyto údaje moc nevyužijí.


Doba kontaktu se zemí: Doba kontaktu se zemí představuje dobu, kterou při běhu strávíte během každém kroku na zemi. Měří se v milisekundách. POZNÁMKA: Během chůze není doba kontaktu se zemí k dispozici

VÍCE:
www.gone4.run/2017/05/dynamika-behu-co-proc-jak-metriky.html

www.garmin.com/cs-CZ/runningdynamics/#stride-length

Komentáře