Příspěvky

HROUZOVKA 2017

DYNAMIKA BĚHU

GARMIN TIPY: JAK A KDE ZOBRAZIT APLIKACI, DATOVÉ POLE V HODINKÁCH

GARMIN TIPY - AKTIVITY A POROVNÁNÍ AKTIVIT MEZI SEBOU

STRAVA AKTUALIZOVALA SVOJI GLOBAL HEATMAP