KRNOV - RACIBORZ - OPAVA - KRNOV


Délka trasy: 110,5 Km
Fotogalerii najdete zde...
Mapu trasy najdete dole pod článkem
TRASA:
Krnov (hl.vlak.nádr.)-Úvalno-(hran.př.)-Branice-Nasiedle-Lubotyn-Dzierzyslaw-Kietrz-Pietrowice Wielkie-Raciborz
-Ocice-Samborowice-Pietraszyn-(hran.př.)-Sudice-Kobeřice-Hněvošice-Služovice-Pusté Jakartovice -Opava Kateřinky-Opava-Vávrovice-(hran.př.)-Wiechowice-Uciechowice-Branice-(hran.př.)-Úvalno-Krnov (hl.vlak.nádr.)


POPIS:
Vyjíždíme od hlavního vlakového nádraží a pokračujeme po Revoluční ulici směr Opava. Projedeme dva kruhové objezdy a za městem pokračujeme po středně frekventované silnici č.57 až do Úvalna.
Zde odbočíme doleva a přes hraniční most se dostaneme na polskou stranu, kde pokračujeme (cca 18km) po klidných silnicích přes Nasiedle, Lubotyn, Dzierzyslav do Kietrze. Odtud pokračujeme po středně frekventované silnici č.416, která vede z Glubczyc až do asi 18 km vzdáleného Raciborze.
Do Raciborze vede cesta zkopce a město máme jak na dlani. Jedeme stále po hlavní silnici rovně až k ceduli Centrum, kde odbočíme mírně doprava a po chvíli jsme v Raciborzi(Ratiboři). Zde obhlídneme rynek (náměstí), pojíme a pokračujeme přes pravý roh náměstí (kostel máme při výjezdu z náměstí po levé ruce) a pokračujeme po Opawské silnici.
Za Raciborzem vede naše cesta po málo frekventovaných cestách vlastně až do Opavy. V Polsku ještě projedeme obcí Samborowice a dostaneme se na hraniční přechod Pietraszyn-Sudice.
V Sudicích po pravé straně obhlídneme památník československých tankistů (v 2.svět.válce zde sváděly tuhé boje) a pokračujeme do Koběřic, kde zazáčíme doprava podle
ukazatele Opava, Hněvošice (pozor, odbočka je celkem nenápadná). Z Hněvošic, přes Služovice, Pusté Jakartovice přijíždíme do Opavy Kateřinek.
Před Opavou ještě zaznamenáváme po pravé straně pohraniční opevnění, ale o chvíli jsme už v Opavě kde sjedeme na asi 100-200m na hlavní silnici, aby jsme na další odbočce odbočily doprava směr tenisové kurty. Za stříbrným jezerem po pravé straně po chvíli odbočíme za řekou doprava a podél tenisových kurtů pokračujeme rovně. O chvíli se napojujeme na cyklotrasu č.55, po které pokračujeme přes Vávrovice k hran.přechodu.
Na křižovatce odbočujeme doprava a přes hraniční řeku Opavu se dostáváme na polské území, po kterém pokračujeme alejí po nefrekventované silnici až na křižovatku, kde bude na odbočce vlevo kamenná zastávka. Odbočujeme na křižovatce vlevo a pokračujeme do Branic.
O chvíli se dostáváme na českou stranu opět přes hraniční most do Úvalna. Zde odbočujeme doprava na středně frekventovanou silnici č.57 po které dojíždíme zpátky do Krnova.
Kvalita cest: všude pěkný asfalt, kromě za hranicemi ve Wiechowicích je plno děr na vozovce. Dál směr Branice už je to lepší, i když občas nějaká ta dírka na vozovce se objeví.
Hustota automobilového provozu: Krnov-Úvalno: hlavní silnice, středně hustý provoz. Úvalno-Kietrz: silnice s minimálním provozem, Kietrz-Raciborz: hlavní silnice, malý až středně hustý provoz, Za Raciborzem ještě chvíli střední provoz, dále pak až na hranice v Pietraszyne malý provoz. Za hranicemi v Sudicích až po Opavu Kateřinky malý provoz. Opavu kromě 100m úseku projedete bočníma ulicemi s nevelkým provozem. Po odbočce vpravo směr tenisové kurty až k hranicím Vávrovice-Wiechowice malý provoz. Na polské straně Wiechowice až po hran.př Branice a do Úvalna minimální provoz. Úvalno-Krnov: hlavní silnice, středně hustý provoz.
Odkazy:www.raciborz.pl/cz - stránky o měste Raciborz v českém jazyku

Komentáře